Ελληνικά

Δήλωση αποστολής Άραβο-Δυτικής Έκθεσης

Η ΑΔΕ έχει θέσει σαν στόχο την προμήθεια αντικειμενικών και ανεξάρτητων εγγράφων, εκθέσεων, μεταφράσεων, αναλύσεων και σχολίων πάνω σε πολιτιστικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα που αφορούν τον Αραβικό κόσμο και τη Δύση. Ο σκοπός είναι να ενθαρρύνει μεγαλύτερη κατανόηση και ανεκτικότητα μεταξύ του Αραβικού και Δυτικού πολιτισμού. Η ΑΔΕ πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στη μείωση των εντάσεων κάτι που είναι ένας παράγοντας απαραίτητος για την προώθηση της ανάπτυξης στον Αραβικό κόσμο.
 

Σχέδιο Δράσης.

Η ΑΔΕ περιγράφει τα συναισθήματα, τις διαφορές αλλά και την κατανόηση που επικρατεί σήμερα μεταξύ του Αραβικού κόσμου και της Δύσης και μελετά τις αιτίες παρεξηγήσεων, προκαταλήψεων και έντασης που επικρατεί μεταξύ των δύο πολιτισμών.

Οι λανθασμένες και προκατειλημμένες αντιλήψεις των φρονημάτων, πεποιθήσεων και κινήτρων άλλων ανθρώπων και διαφορετικές μορφές πίεσης (είτε λόγω κοινωνίας, είτε λόγω υπερπληθυσμού, είτε λόγω ελάχιστων πόρων κ.τ.λ) δεν απομένει παρά να οδηγήσουν σε εντάσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Αυτές οι λανθασμένες και προκατειλημμένες αντιλήψεις, πιθανόν να είναι το αποτέλεσμα παντελούς έλλειψης κατανόησης του παρελθόντος και των κινήτρων αλλήλων.

Θα μπορούσε επίσης να είναι αποτέλεσμα πολιτικών αναμείξεων ενδιαφερομένων ομάδων και λαών αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι βασικός ισχυρισμός εκτός και αν έχει δηλωθεί από τους ίδιους ή έχει αποδειχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διότι αβάσιμες διεκδικήσεις εύκολα μεγαλοποιούνται σε θεωρίες συνομωσίας που μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαραγωγικές αντιδράσεις που βλάπτουν την αλληλοκατανόηση μεταξύ του Αραβικού κόσμου και της Δύσης.

Η ανάγκη της αλληλοκατανόησης μεταξύ πολιτισμών ωθεί την ΑΔΕ να επικεντρώνετε στην παρουσίαση και δημιουργία αρχείων για παροχή πληροφοριών σε θέματα πολιτισμού και φρονημάτων, οικονομίας, κοινωνικών θεμάτων και κοινωνικής ανάπτυξης του Αραβικού κόσμου συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τόσο τους Μουσουλμάνους όσο και τους Χριστιανούς της Ανατολικής Εκκλησίας, την στάση τους στον Αραβικό και Ισλαμικό κόσμο και τη διάδοση αυτών των πληροφοριών σε Δυτικά και Αραβικά μέσα επικοινωνίας, αρχηγούς κοινοτήτων, ακαδημαϊκούς και σε ανθρώπους που κατέχουν θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων.

Η πρωτεύουσα δραστηριότητα της ΑΔΕ είναι μεταφράσεις και περιλήψεις άρθρων από επιτόπια μέσα επικοινωνίας διαφόρων Αραβικών χωρών και τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων που είναι σημαντικά για την αλληλοκατανόηση μεταξύ του Αραβικού κόσμου και της Δύσης.

Η ΑΔΕ παρακολουθεί τα μέσα επικοινωνίας και επικρίνει άρθρα και εκθέσεις που παρουσιάζονται τόσο στη Δύση όσο και στον Αραβικό Κόσμο και τα οποία καταφανώς είναι μονομερή ή παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαστρεβλωμένες πληροφορίες. Πιστεύει ότι τέτοιες μονομερείς αναφορές τείνουν να δημιουργήσουν πολωτικές τάσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γι’ αυτό πρέπει να επικρίνονται δημόσια.
 

Μονομερείς ή διαστρεβλωμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν:
- Θεωρίες συνωμοσίας, πληροφορίες που προκαλούν υποψίες χωρίς οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία
- Ψέματα, υπερβολές, διαστρεβλώσεις, παραλήψεις που εμποδίζουν την σωστή παρουσίαση γεγονότων
- Πληροφορίες εκτός περιεχομένου
- Παραποιημένες πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί
- Η χρήση εμφανώς αναξιόπιστων πηγών
- Βεβιασμένα συμπεράσματα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα γεγονότα.
Η δημόσια κριτική θα αναγκάσει μέσα ενημέρωσης και συγγραφείς να αντιληφθούν την προκατάληψη η οποία διακατέχει τις πληροφορίες τους, ακούσια ή εκούσια. Αν μεν ακούσια, θα περιορίσει τον αριθμό των προκατειλημμένων εκδόσεων, αν δε εκούσια, οι προθέσεις τους θα αποκαλυφθούν και θα ωθήσει εκδόσεις αυτού του είδους σε περισσότερη ευαισθησία αναφορικά με τα άρθρα τους μειώνοντας την ένταση μεταξύ πολιτισμών.

Η ΑΔΕ πιστεύει ότι μπορούν να επικρατήσουν ειρηνικές σχέσεις αν υπάρξει συζήτηση θεμάτων που προκαλούν ανησυχία στη βάση πραγματικών γεγονότων. Παρουσιάζει τις δικές της αναλυτικές αναφορές με επαγγελματισμό.